Hotel TenisHouse
Al. Piłsudskiego 117
05-270 Marki

22 781-18-17
725-072-656

hotel@tenishouse.pl